Van Gogh erfgoed Noord-Brabant zekergesteld voor de toekomst

De Van Gogh Heritage Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogh erfgoed. De Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staat het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en toekomstige generaties centraal.

Van Gogh Brabant
Vijf Brabantse gemeenten hebben een unieke band met Vincent van Gogh. De locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt, hebben hun krachten gebundeld en dragen samen de merknaam Van Gogh Brabant uit.  Bezoek vangoghbrabant.com

Van Gogh erfgoed in Noord-Brabant zekergesteld voor de toekomst

Op 24 augustus 2018 is Van Gogh Vastgoed NV gestart met de uitgifte van vastgoedcertificaten voor Van Gogh erfgoed in Brabant. Bedrijven en particulieren kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het leven van Vincent van Gogh. Van Gogh Brabant wil met de opbrengst het erfgoed duurzaam exploiteren om het aan toekomstige generaties door te kunnen geven. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om mee te investeren in de plannen. Het is voor het eerst dat bedrijfsleven, gemeenten en de Provincie Noord-Brabant zo intensief samenwerken om aankoop, bescherming en uitbreiding van Van Gogh erfgoed te realiseren.

Start uitgifte certificaten Van Gogh Vastgoed bij Vincentre Nuenen. Foto Wim Hollemans

SAMENWERKENDE PARTIJEN

Van Gogh Kerk

Etten-Leur

Vincentre

Nuenen

Het Noordbrabants Museum

‘s-Hertogenbosch

INSPIRATIE

Vincent van Gogh vond zijn inspiratie in Brabant en maakte in Nederland het grootste deel van zijn oeuvre. Zijn latere, meer bekende, Franse werken zijn voor een belangrijk deel geïnspireerd op de thema’s uit zijn beginperiode.

Met tentoonstellingen en educatieve programma’s zet de Van Gogh Heritage Foundation zich in om de culturele erfenis van Vincent van Gogh te behouden en verder te ontwikkelen voor huidige en toekomstige generaties.

Van Gogh Brabant zoekt Theo’s van nu

De Van Gogh Heritage Foundation roept particulieren, bedrijven en andere betrokkenen op om een bijdrage te leveren aan het behoud van Vincents culturele erfenis. Dat kan door middel van een schenking of door een Van Gogh Vastgoed certificaat. Daarmee wordt u mede-eigenaar van een Van Gogh Monument in Brabant.

Elke vorm van ondersteuning is voor ons van waarde. Hier kunt u informatie vinden over hoe u kunt bijdragen aan ons fonds.

PROGRAMMA’S

De Van Gogh Heritage Foundation investeert in programma’s voor de versterking van de Van Gogh monumenten en het culturele Van Gogh erfgoed.

De programma’s op het gebied van cultuur & educatie zijn gericht op het vergroten van de kennis over en het draagvlak voor het behoud van de culturele erfenis van Vincent van Gogh. De thema’s van Van Gogh hebben veel betekenis en relevantie voor de maatschappelijke versterking van de regio’s waar Van Gogh erfgoed zichtbaar en bezoekbaar is. Bij de ontwikkeling van de programmering staat daarom de reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen centraal.

EDUCATIE

TENTOONSTELLINGEN EN PROGRAMMA’S

VASTGOED

EXPERTS

Het Noordbrabants Museum stuurt het expertteam aan voor de inhoudelijke verbetering van de presentatie van het levensverhaal van Vincent van Gogh. Hierbij wordt samengewerkt met partners uit het Van Gogh Europe netwerk en experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

ONDERDEEL VAN VAN GOGH EUROPE

De Van Gogh Heritage Foundation maakt met de aangesloten organisaties onderdeel uit van Van Gogh Europe. Hierin werken alle Europese Van Gogh Musea en erfgoedlocaties samen op het terrein van kennisuitwisseling en gezamenlijke promotie.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR