IMPACT

De Van Gogh Heritage Foundation investeert in programma’s voor de versterking van de Van Gogh Monumenten en de Van Gogh Heritage Centres.

De programma’s op het terrein van cultuur & educatie zijn gericht op het versterken van de kennis over en daarmee het draagvlak voor het behoud van de culturele erfenis van Vincent van Gogh. De betekenis en relevantie van de thema’s van Van Gogh zijn van grote waarde voor de maatschappelijke versterking van de regio waar Van Gogh erfgoed zichtbaar en bezoekbaar is. In de inhoudelijke culturele aanpak is de reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen uitgangspunt van programmering.

VAN GOGH
HERITAGE
CENTRES

De programma’s op het terrein van cultuur & educatie zijn gericht op het versterken van de kennis over en daarmee het draagvlak voor het behoud van de culturele erfenis van Vincent van Gogh. De betekenis en relevantie van de thema’s van Van Gogh zijn van grote waarde voor de maatschappelijke versterking van de regio waar Van Gogh erfgoed zichtbaar en bezoekbaar is.

In de inhoudelijke culturele aanpak is de reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen uitgangs- punt van programmering.

EDUCATIE

De Van Gogh Heritage Centres bieden op maat educatieve activiteiten aan voor scholen en bijzondere doelgroepen. Een van die bijzonders projecten is Kunst maakt de mens (kunstmaaktdemens.nl) ism Van Gogh Museum. Vanaf 2018 investeert de foundation in samenwerking met Erfgoed Brabant in de ontwikkeling van een breed educatieprogramma voor het basisonderwijs in Brabant. De activiteiten van Vincent’s Tekenlokaal zijn gericht kunsteducatie waarbij De Nieuwe Vincent het jaarlijkse talentstimuleringsproject is.

TENTOONSTELLINGEN EN PROGRAMMA’S

De Van Gogh Heritage Centres krijgen in de loop van 2019 een vernieuwde inrichting. Met de uitbreidingen en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen in Zundert, Nuenen en Etten-Leur wordt een eerste stap gezet in de ontwikkeling van “Becoming Vincent”. Hiermee wordt het levensverhaal van Vincent van Gogh verteld waarbij de ontwikkeling van de kunstenaar voor bezoekers op indringende wijze wordt verteld.

VASTGOED

Met de oprichting van de Van Gogh Vastgoed NV is in 2018 een concrete stap gezet in de verwerven van Van Gogh Monumenten. De Van Gogh Heritage Foundation draagt financieel bij in financiering van de Van Gogh Vastgoed NV om op deze wijze de duurzame exploitatie van het Van Gogh erfgoed mogelijk te maken.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR