Persinformatie en beeldmateriaal

PERS

Op deze pagina vind je de laatste persberichten en beeldmateriaal over activiteiten van Van Gogh Heritage Foundation en de Van Gogh Monumenten in Brabant. Neem contact op met Van Gogh Heritage Foundation voor meer informatie, interviews of persbezoeken via info@vangoghheritage.com.

PERSBERICHTEN- EN ONTVANGSTEN

Nuenen, 24 augustus 2018

Met Van Gogh heeft Brabant een icoon van wereldformaat. Zijn nalatenschap trekt een groeiend aantal bezoekers van over de hele wereld naar Brabant. Zoals Vincent van Gogh financiële steun van zijn broer Theo nodig had om zich als schilder te ontplooien, heeft Van Gogh Brabant nu partners nodig om Vincents erfgoed te beschermen en de locaties uit te breiden. Op vrijdag 24 augustus worden de investeringsplannen voor Van Gogh monumenten in Brabant gepresenteerd in Vincentre in Nuenen.

Persbericht 2408 Van Gogh erfgoed in Brabant zekergesteld voor de toekomst

Video Van Gogh Brabant zoekt nieuwe Theo’s

Videopersbericht Provincie Noord-Brabant

Start uitgifte certificaten Van Gogh Vastgoed op 24 augustus in Vincentre (Nuenen). Foto Wim Hollemans. Op de balustrade: Bart de Boer (vice-voorzitter Van Gogh Heritage Foundation) – Bert Pauli (Gedeputeerde Economie Provincie Noord-Brabant) – Bert van de Els (voorzitter Van Gogh Heritage Foundation). Voor de entree de eerste investeerders: Gerard Meulensteen – vertegenwoordigers van Gemeente Nuenen – NHTV Breda University of Applied Sciences – DELA – Ticketsplus – Eindhoven Airport –  Van Gogh Bike – Trifaire

Beeldmateriaal

Er is veel beeldmateriaal beschikbaar van de Van Gogh erfgoedlocaties in Brabant. Hieronder vindt u een selectie beeldmateriaal per locatie. Al het beeld is rechtenvrij en mag gebruikt voor worden voor informatieve en educatieve doeleinden. Voor commerciële doeleinden gelieve eerst contact op te nemen met Van Gogh Heritage Foundation via info@vangoghheritage.com.
Tenzij anders vermeld in de titel van het bestand, graag Van Gogh Heritage Foundation vermelden als bron.