STEUNEN

De Van Gogh Foundation verdient de hulp van particulieren, bedrijven en andere betrokkenen om de culturele erfenis door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

De Foundation is voor het waarmaken van haar doel afhankelijk van donaties en giften. Elke vorm van ondersteuning is voor ons van waarde. Hier kunt u informatie vinden over hoe u kunt bijdragen aan ons fonds.

FONDSEN OP NAAM

Bij deze fondsen kan de schenker een doel formuleren waaraan het rendement of het vermogen zal worden besteed.

De Van Gogh Heritage Foundation biedt particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid een Fonds op Naam in te stellen of bestaande fondsen en stichtingen onder te brengen als Fonds op Naam.

Een Fonds op Naam kan ook tot stand komen via een schenking of bij testament. Aan deze schenking wordt een naam gekoppeld, dit kan bijvoorbeeld een familie- of een themanaam zijn. Ook biedt een Fonds op Naam diverse mogelijkheden voor de schenker(s) om betrokken te blijven bij de bestedingen aan het doel, zonder de zorgen om organisatie en administratie. Donateurs kunnen er voor kiezen hun bijdrage ten goede te laten komen van een bestaand fonds op naam.

WORDT MEDE-EIGENAAR VAN EEN VAN GOGH MONUMENT

Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Van Gogh Vastgoed NV bieden de mogelijkheid aan private en publieke investeerders, zoals bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren om mede-eigenaar van een uniek stukje Van Gogh erfgoed te worden. Hiermee wordt het behoud en het beheer van dit erfgoed voor nu en in de toekomst mogelijk gemaakt. Met de aankoop van minimaal 1 certificaat in de Van Gogh Vastgoed N.V. à 1,- euro koopt u het recht op 1 aandeel in het kapitaal van de NV. Per certificaat is een schenking van 1000,- euro verbonden aan de Van Gogh Heritage Foundation.

 

WILT U DIRECT EEN OVERBOEKING DOEN?

Dit kan via IBAN nummer NL47RABO0118908987 onder vermelding van “donatie” en eventueel een fondsnaam of doelomschrijving.

WILT U ONS STEUNEN

Wij nemen graag contact met u op:

ANBI

De Van Gogh Heritage Foundation (t/m 2016 handelend onder de statutaire naam Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant (Van Gogh Brabant) heeft de ANBI-status (RSIN: 819130448).

U kunt hier het Financieel verslag 2017 inzien.

Financieel verslag Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant 2017

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR